Κ. Τσαλαβούτα 13, Περιστέρι 12131

sianisasg@gmail.com

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 40Αh/330A ΔΕΞ. – BH0092S40180

Τιμη με τοποθετηση 70€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 40Αh/330A ΑΡ. – BH0092S40190

Τιμη με τοποθετηση 70€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 44Αh/440A ΔΕΞ. – BH0092S40010

Τιμη με τοποθετηση 70€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 45Αh/330A ΔΕΞ. – BH0092S40200

Τιμη με τοποθετηση 75€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 45Αh/330A ΑΡ. – BH0092S40220

Τιμη με τοποθετηση 75€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 52Αh/470A ΔΕΞ. – BH0092S40020

Τιμη με τοποθετηση 80€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 60Αh/540A ΔΕΞ. – BH0092S40040

Τιμη με τοποθετηση 90€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 60Αh/540A ΑΡΙΣΤ. – BH0092S40060

Τιμη με τοποθετηση 90€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 72Αh/680A ΔΕΞ. – BH0092S40070

Τιμη με τοποθετηση 105€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 74Αh/680A ΔΕΞ. – BH0092S40080

Τιμη με τοποθετηση 105€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 74Αh/680A ΑΡ. – BH0092S40090

Τιμη με τοποθετηση 105€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 80Αh/740A ΔΕΞ. – BH0092S40100

Τιμη με τοποθετηση 110€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 95Αh/800A ΔΕΞ. – BH0092S40130

Τιμη με τοποθετηση 130€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S5 52Αh/520A ΔΕΞ – BH0092S50010

Τιμη με τοποθετηση 85€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S5 54Αh/530A ΔΕΞ – BH0092S50020

Τιμη με τοποθετηση 85€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S5 61Αh/600A ΔΕΞ – BH0092S50040

Τιμη με τοποθετηση 90€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S5 63Αh/610A ΔΕΞ – BH0092S50050

Τιμη με τοποθετηση 95€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S5 63Αh/610A ΑΡ. – BH0092S50060

Τιμη με τοποθετηση 95€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S5 74Αh/750A ΔΕΞ. – BH0092S50070

Τιμη με τοποθετηση 105€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S5 77Αh/780A ΔΕΞ. – BH0092S50080

Τιμη με τοποθετηση 115€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S5 85Αh/800A ΔΕΞ. – BH0092S50100

Τιμη με τοποθετηση 125€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S5 100Αh/830A ΔΕΞ. – BH0092S50130

Τιμη με τοποθετηση 135€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S5 110Αh/920A ΔΕΞ. – BH0092S50150

Τιμη με τοποθέτηση 145€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ AGM 60AH / 680A ΔΕΞ. -BH0092S60050

Τιμη με τοποθετηση 130€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S5A AGM 70AH/760A ΔΕΞ. – BH0092S60080

Τιμη με τοποθετηση 175€

Απολυτη

ειδικευση