Κ. Τσαλαβούτα 13, Περιστέρι 12131

sianisasg@gmail.com

Το Sianis Taxi Service χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες μεθόδους για την επισκευή σε τρόμπες και μπέκ πετρελαίου. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

 

  • Επισκευές αντλιών DIESEL
  • Επισκευές μπεκ DIESEL
  • Καθαρισμός μπεκ DIESEL
  • Επισκευές TURBO DIESEL